Rury studzienne PVC

 

Rury studzienne pełne i filtrowe z PVC wg PN-G 02323 oraz PN-EN-1452-2
Średnica
zew.
Oznaczenie
szeregu
Grubość
ścianki
Śred. zewn.
mufy
Max. śred.
przelot.
Masa 1 mb Wytrzym. na
ciśn. zewn.
mm bar mm
mm mm kg bar
      42 3,5 46 33 0,6  5,9
      48 3,5 53 39 0,7  3,7
      60 4,0 66 50 1,1  2,7
90 PN 10
4,3
98,0 78,4 1,7 8,8
110 PN 12,5 5,3 116,0 96,0 2,4 9,0
PN 16 6,6 118,0 94,0 3,0 18,9
125 PN 10 4,8 132,0 110,0 2,8 4,3
PN 12,5 6,0 134,0 105,0 3,4 8,9
PN 16 7,4 140,0 100,0 4,7 18,0
140 PN 10 5,4 147,0 122,0 3,2 4,3
PN 12,5 6,7 151,0 118,0 3,9 8,8
PN 16 8,3 153,0 114,0 4,8 18,1
160 PN 10 6,2 169,0 145,0 4,2 4,4
PN 12,5 7,7 172,0 142,0 5,1 9,0
PN 16 9,5 180,0 138,0 6,3 18,2
200 PN 10 7,7 211,0 182,0 6,5 4,3
PN 12,5 9,6 214,0 180,0 8,0 8,9
PN 16 11,9 218,0 175,0 9,8 18,3
225 PN 10 8,6 239,0 200,0 8,2 4,2
PN 12,5 10,8 243,0 194,0 10,2 8,9
PN 16 13,4 250,0 185,0 12,4 18,4
280 PN 10 10,7 293,0 250,0 12,6 4,2
PN 12,5 13,4 300,0 242,0 15,7 8,8
PN 16 16,6 306,0 238,0 19,2 18,1
315 PN 10 12,1 344,0 285,0 16,1 4,3
PN 12,5 15,0 350,0 280,0 19,8 8,7
PN 16 18,7 358,0 270,0 24,3 18,2

      400
17,5 425,0 360,0 31,0  8,8
21,5 433,0 350,0 37,7  18,1

 

Długości odcinków -1,0 -2,0-3,0 -4,0 m

Szerokość szczelin od fi 110 do fi 160– 0,5 ,0,75 , 1,0 , 1,5, 2,0 mm

od fi 200-do fi 400 -0,75, 1,0 , 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 mm

Połączenia: kielichowe i bezkielichowe - gwintowane


Filtry i rury pełne PN 16 na zamówienie.