Materiały płuczkowe i uszczelniające

Materiał Opakowanie Charakterystyka - Zalety
Multiton B - aktywowany
sodem bentonit
Worki 25 kg
 • Bentonit do sporządzania płuczek
  na bazie wody słodkiej
 • użycie: lewy obieg-1m3wody-10-30kg MultitonB+1kg polimeru (Antisol), prawy obieg-1m3wody-10-40kg MultitonB+1kg polimeru(Antisol).
Kompakton
Granulki /5-10/ mm,
Silnie pęczniejące
Worki 25 kg
 • Uszczelnienie przestrzeni
  pierścieniowej
  studni głębinowej

Antisol -

naturalny polimer do utrzymania
stabilności wierconego
otworu, w pokładach
ilastych i żwirowo-piaszczystych
w pionowych i poziomych
otworach wierconych za
wodą pitną.

Worki 8 kg
 
 • Łatwo dysperguje
 • Kontroluje filtrację tworząc cienki
  mało przepuszczalny osad filtracyjny
 • Poprawia lepkość płuczki
  i zwiększa efektywność wynoszenia
  zwiercin
 • Ma działanie kapsuujące
  na zwierciny
 • Stabilizuje przewiercane
  formacje
 • Może być użyty do płuczek
  na bazie wody słonej i słodkiej
 • Może być stosowany samodzielnie
  jako płuczka biodegradowalna
 • Mieszać w mieszalniku wolnoobrotowym lub w zwężce Venturi’ego
  wsypując powoli, aby zapobiegać zbryleniu. Zalecane dozowanie
  do płuczki bentonitowej to 1,5-2,0 kg/m3.
  Jako samodzielna płuczka dodaje się 2,0-3,0 kg/m3
  Po wykonaniu prac wiertniczym płuczkę można rozłożyć
  degradantem
  .